Συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Harvard

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, ενέκρινε τη Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, που αντικατέστησε τη προηγούμενη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Harvard.

Η νέα συμφωνία στόχο έχει την ίδρυση Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας στη Σχολή Επιστημών της Υγείας του ΤΕΠΑΚ με τη συμβολή του Harvard περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες βασικές πρόνοιες:

  • Η συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Harvard θα είναι διάρκειας 5 ακαδημαϊκών χρόνων και θα λήγει στις 31 Αυγούστου 2014 με πρόνοια επέκτασης άλλων 4 χρόνων κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.
  • Το υφιστάμενο Ινστιτούτο (CII) δεν θα έχει καμία σχέση με το νέο Ινστιτούτο και θα καταργηθεί με την επίβλεψη του υφιστάμενου Διοικητικού του Συμβουλίου.
  • Το νέο Ινστιτούτο, το οποίο θα έχει περιφερειακή εμβέλεια, εντάσσεται διοικητικά στο ΤΕΠΑΚ και συγκεκριμένα στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
  • Θα λειτουργήσουν τέσσερα προγράμματα Μάστερ. Το υφιστάμενο πρόγραμμα θα συνεχιστεί κάτω από το ΤΕΠΑΚ. Στη διάρκεια των πέντε χρόνων της συμφωνίας υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσουν επίσης διδακτορικά προγράμματα. Τα δύο πρώτα θα ξεκινήσουν το 2010 και θα δημιουργούνται σταδιακά νέα προγράμματα.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι τα αγγλικά. Η ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και της έρευνας θα διασφαλίζεται μέσα από διεθνείς πρακτικές.
  • Προβλέπονται ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Θα δημιουργηθούν επίσης ακαδημαϊκοί θεσμοί για συμμετοχή προσωπικού τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα.
  • Θα επιδιωχθεί η ανάληψη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή επιστημόνων από το Harvard, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή που θα αφορούν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
  • Αναμένεται επίσης η προώθηση των τεχνολογιών αιχμής σε θέματα περιβάλλοντος σε επιχειρηματικό επίπεδο.
     
Tags: No tags

Comments are closed.