Προσοχή στα Στοιχεία που Δημοσιεύετε στο Διαδίκτυο

Μπορεί παλαιοτέρα οι εργοδότες να μην έβρισκαν κανένα στοιχείο των υποψηφίων για εργασία εκτός από αυτά που συμπεριλάμβανε το βιογραφικό σημείωμα και έτσι αρκούσε σε τυχών ορθογραφικά λάθει ή συστάσεις από έμπιστα πρόσωπα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην αφού όχι μόνο μπορούν να βρουν στοιχεία αλλά τα χρησιμοποιούν για την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου. 

Έρευνα της CareerBuilder το 2009 έδειξε ότι το 45% των εργοδοτών χρησιμοποίησε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την επανεξέταση της αίτησης υποψήφιων προς εργοδότηση. Μάλιστα το ποσοστό αυτό σημείωσε αύξηση κατά 23% συγκριτικά με πέρσι. Αναφέρετε επίσης ότι το 35% των εργοδοτών βρήκαν αρκετά ικανοποιητικές πληροφορίες που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν ικανές να αναχαιτίσουν τις διαδικασίες πρόσληψης υποψήφιων υπαλλήλων.  

Αυτό δείχνει ότι οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί αναφορικά με τις πληροφορίες που μοιράζονται στο διαδίκτυο. Φυσικά αυτό τα γεγονός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους και για την προβολή του βιογραφικού τους. Η έρευνα παραθέτει και στοιχεία δημιουργίας μίας πολύ καλής και ανταγωνιστικής εικόνας:

  • Συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που να αναδεικνύουν τα ταλέντα του υποψηφίου
  • θα ήταν καλό να γίνεται κανείς μέλος σε κοινωνικά δίκτυα
  • αν δεν μπορεί το άτομο να διαγράψει τα «ψηφιακά άπλυτά» του, τότε θα πρέπει να τα καλύψει
  • θα πρέπει κανείς να αποφεύγει τη συμμετοχή σου σε διαδικτυακές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να κηλιδώσουν ή να περιορίσουν ευκαιρίες ανέλιξης
  • θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα προσοχή τού κάθε ατόμου με άτομα στο διαδίκτυο που έχουν το ίδιο όνομα καθώς μπορεί εύκολα να εμπλακεί το όνομα του ενός στα ψηφιακά άπλυτα του άλλου.
     
Tags: No tags

Comments are closed.