Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της στρατηγικής της Λισαβόνας έχει ως στόχο να καταστεί ως η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, έχει καταρτίσει το στρατηγικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θέτοντας στις προτεραιότητές του τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ευελιξίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Η υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2010 -2014. 
 
Μία από τις παραμέτρους του εν λόγω σχεδίου είναι και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Φιλελεύθερος στο σημερινό της δημοσίευμα, το Υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει τις εξής δράσεις για υλοποίηση του στόχου αυτού:  

  • Αυτοματοποίηση γραφείου.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση των ΤΠΕ.
  • Ολοκλήρωση της δημιουργίας εργαστηρίων πληροφορικής και εξοπλισμένων αιθουσών για το διαδικτυακό σχολείο.
  • Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθήματα όλων των βαθμίδων.
  • Επέκταση δομημένων καλωδιώσεων των σχολείων.
  • Λειτουργία εκπαιδευτικού δικτύου που θα φιλοξενεί τις πιο κάτω ψηφιακές εφαρμογές της εκπαίδευσης και της διοίκησης – διαδικτυακό σχολείο και σύστημα διαχείρισης των διοικητικών διαδικασιών.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου περιφερειακού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία περισσότερων διαδραστικών πινάκων.

Στο σχέδιο επίσης περιλαμβάνεται και η απόφαση για επιχορήγηση αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου, μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρσι και θα ισχύσει και φέτος.

Tags: No tags

Comments are closed.