Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για Οικονομική Ενίσχυση μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.

Η εν λόγο Οικονομική Ενίσχυση απευθύνετε σε προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010, με μοναδικό κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας τους. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις προτρέξτε εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.