Εκσυγχρονισμός Αναλυτικών Προγραμμάτων του Εκπ. Συστήματος

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία προωθούνται ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Με τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αναβαθμιστεί το περιεχόμενο των χιλιάδων ωρών διδασκαλίας που φοιτούν οι μαθητές στα σχολεία μας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι μέσα στα πλαίσια αυτών των αλλαγών θα εξεταστούν και επί μέρους αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπως το αίτημα του Συνδέσμου Βιολόγων/Φυσιογνωστών της ΟΕΛΜΕΚ, που αφορά στην παραχώρηση μιας διδακτικής περιόδου στους καθηγητές του συγκεκριμένου κλάδου που διδάσκουν στη Γ’ τάξη του Λυκείου.

Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε από όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να βοηθήσουν την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει το υπουργείο για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Από αυτή την μεταρρύθμιση θα ωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι,  μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Στόχος αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις για διάφορα, μικρά ή/και μεγαλύτερα ζητήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Tags: No tags

Comments are closed.