Ζητούν Δάσκαλο για τα Ιεροσόλυμα

Αιτήσεις από δασκάλους για την πλήρωση μιας θέσης στα ελληνορθόδοξα σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχεται το Υπουργείο Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010. Η υπηρεσία θα είναι για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρία χρόνια.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν δάσκαλοι δημοτικών σχολείων, με υπηρεσία σε μόνιμη θέση τουλάχιστον πέντε χρόνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Για πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς όρους, το χρόνο απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, οι δάσκαλοι μπορούν να ενημερώνονται στο γραφείο του διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, τηλ. 22800724. Η περίοδος υπηρεσίας στα πιο πάνω σχολεία θα θεωρείται υπηρεσία στη θέση που κατέχει. Θα αναγνωρίζεται, επίσης, για σκοπούς σύνταξης, μισθολογικών προσαυξήσεων και προαγωγής.     
 

Tags: No tags

Comments are closed.