Ολοκληρώθηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα

Ολοκληρώθηκε το έργο των 22 επιτροπών, που ανέλαβαν την ετοιμασία των νέων αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ισάριθμα συγγράμματα, τα οποία αριθμούν 2562 συνολικά σελίδες, έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας ενώ χθες, παραδόθηκε στην Βουλή ένας συνοπτικό τόμος – 489 σελίδων – με τίτλο «Αναλυτικά προγράμματα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, ο αρμόδιος υπουργός Ανδρέας Δημητρίου διευκρίνισε πως το έργο που ετοίμασαν οι επιτροπές «δεν είναι πρόταση του υπουργείου ή της κυβέρνησης». Όπως είπε, «είμαστε ανοιχτοί στο δημόσιο διάλογο», εξηγώντας ότι η τελική πρόταση που θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή μπορεί να έχει πολλές αλλαγές. Τόνισε παράλληλα, ότι η συγγραφή των αναλυτικών αποτελεί ένα μαζικό εγχείρημα και πως υπήρξε «καλή εκπροσώπηση εμπειρογνωμοσύνης και τάσεων» τόσο στις 22 επιτροπές όσο και στην κεντρική Επιτροπή Διαμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΕΔΑΠ).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΔΑΠ Γιώργος Τσιάκαλος, ανακοίνωσε στους βουλευτές τα επόμενα προγραμματισμένα στάδια: Τα νέα αναλυτικά δίνονται στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους οργανωμένους γονείς και τα κόμματα. Μέχρι τις 30 Απριλίου, η Επιτροπή δέχεται παρατηρήσεις, προτάσεις, εισηγήσεις και σχόλια. Από την 1η Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου, η ΕΔΑΠ μελετά τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων και ανάλογα ετοιμάζει την τελική πρόταση που καταθέτει στην κυβέρνηση.

Tags: No tags

Comments are closed.