Οδεύει Προς Αυτονόμηση το ΤΕΠΑΚ

Τρία χρόνια μετά  τη λειτουργία του το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται πολύ κοντά στην αυτονόμηση του, χωρίς όμως να μπορεί να εκτιμηθεί επ’ ακριβώς το πότε θα γίνει. Τη διαπίστωση αυτή κάνουν οι Αρχές του Πανεπιστημίου, οι οποίες σε απαντητικό τους έγγραφο προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αναφέρουν ότι η αυτονόμηση είναι πολύ κοντά. Ωστόσο, δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί το πότε θα γίνει αφού χρειάζεται πρώτα η ικανοποίηση του όρου που θέλει πέντε τουλάχιστον αυτονομημένα Τμήματα.

Σύμφωνα με τη σχετική απάντηση της Διοικούσας Επιτροπής, ήδη ένα Τμήμα ικανοποιεί τον όρο για την αυτονόμηση του και ένα δεύτερο Τμήμα θα τον ικανοποιήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα αναλάβει καθήκοντα το έβδομο μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του. Επίσης, αρκετά άλλα Τμήματα είναι πολύ κοντά στην αυτονόμηση τους αλλά, όπως σημειώνει το ΤΕΠΑΚ, «πάντοτε υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες κυρίως σε σχέση με την ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών ΔΕΠ».

Στην ίδια απάντηση προς την Επιτροπή Παιδείας, οι Αρχές του ΤΕΠΑΚ αναφέρθηκαν και στη διαδικασία αυτονόμησης του Πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι αυτή ξεκινά από τα Τμήματα, προχωρά στις Σχολές και στη συνέχεια εκλέγεται η πρώτη Σύγκλητος και συγκροτείται το πρώτο Συμβούλιο, παράλληλα με το διορισμό των πρώτων Πρυτανικών Αρχών από την εννεαμελή Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής.

Tags: No tags

Comments are closed.