Ημερίδα για το Νόμο Πλαίσιο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ημερίδα για το Νόμο Πλαίσιο που έχει ετοιμαστεί για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο προγραμματίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Σκοπός της ημερίδας με θέμα «Τι πρέπει να επιτύχει και τι να αποφύγει ο Νόμος Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο», είναι η κατάθεση απόψεων και προβληματισμών στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται την τελευταία περίοδο σχετικά με την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου, στοχεύει ουσιαστικά στη διεξαγωγή ενός δημόσιου διαλόγου για προώθηση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας σε ένα ενιαίο νόμο- πλαίσιο, ο οποίος αφενός ενδυναμώνει την αυτονομία και ευελιξία των Πανεπιστημίων και, αφετέρου, καθιερώνει μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας του πανεπιστημιακού έργου.Όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη συζήτηση θα λάβουν μέρος διακεκριμένοι ομιλητές από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), καθώς και από πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. Χαιρετισμούς στην ημερίδα θα απευθύνουν ο Υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Δημητρίου, και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Νίκος Τορναρίτης.

Tags: No tags

Comments are closed.