Στην Ουρά για τη Φοιτητική Εστία

Μεγάλο ενδιαφέρουν επιδεικνύουν οι φοιτητές για τη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τόσο οι πρωτοετείς φοιτητές, όσο και αυτοί άλλων διδακτικών ετών, αξιοποιούν την ευκαιρία που τους δίνεται και υποβάλλουν αιτήσεις για εξασφάλιση ενός δωματίου.

H φοιτητική εστία, που βρίσκεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης διαθέτει μόνο 208 δωμάτια, ενώ οι φοιτητές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον κάθε χρόνο, είναι συνήθως διπλάσιοι ακόμα και τριπλάσιοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τέλος Μαρτίου από τους υφιστάμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου, για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, 2010 – 2011. Ο αριθμός των συγκεκριμένων αιτήσεων ήταν υπερδιπλάσιος του αριθμού των δωματίων.

Tags: No tags

Comments are closed.