Ημερίδα στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική μαθητική ημερίδα Globe Κύπρου στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας στην παρουσία του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Δημητρίου και του πρέσβη των ΗΠΑ Φράνκ Ούρμπαντσικ. Το Globe είναι ένα οικουμενικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας σε αυτό λαμβάνουν μέρος μαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές από 110 χώρες και 23000 σχολεία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την περιβαλλοντική συνείδηση, να κάνει τους μαθητές να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα μέρος της γης επηρεάζουν και εξαρτώνται από αλλαγές σε άλλα μέρη και επίσης τους κάνει να κατανοήσουν ότι η μελέτη των αλλαγών είναι μια παγκόσμια διαδικασία στην οποία μπορούν να μετέχουν, δίνοντας και παίρνοντας δεδομένα.

Tags: No tags

Comments are closed.