Έναρξη Tαχύρρυθμων Προγραμμάτων

Στο Ιntercollege Λεμεσού ανακοινώθηκε η έναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου. Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους που ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ θα επιχορηγηθούν.
 

Οι ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι ακόλουθες:

  • Βασικές τεχνικές ενοποίησης οικονομικών καταστάσεων για έναν απλό όμιλο.  Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 14 ώρες από τρία Σάββατα από τις 8/5 μέχρι τις 22/5/2010.
  • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο – Webpage design θα διαρκέσει 24 ώρες από τις 10/5 μέχρι τις 7/6 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.
  • Πρακτική Γραφείου – Office practice and produces. Θα διαρκέσει 15 ώρες από τις 4/6 μέχρι 14/6 κάθε Δευτέρα , Τετάρτη και Παρασκευή
  • Accounting & Finance for non- accountants making sense of budgets figures and tables θα διαρκέσει 21 ώρες από τις 8/6 μέχρις τις 29/6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
  • Διαχείριση εργασιακού και προσωπικού χρόνου time managment θα διαρκέσει 10 ώρες από τις 28/6 μέχρι τις 30/6 Δευτέρα και Τετάρτη.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα θα βρείτε στην μονάδα κατάρτισης και Ανάπτυξης του INTERCOLLAGR στο τηλέφωνο 22337060.

Tags: No tags

Comments are closed.