Μάθημα στις Φυλακές

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς για παραχώρηση των υπηρεσιών τους στις Κεντρικές Φυλακές στη Λευκωσία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ιδιόχειρες αιτήσεις στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010.

Πρόκειται για μία θέση η οποία αφορά εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η παραχώρηση υπηρεσιών θα γίνει σε πλήρη βάση για περίοδο ενός σχολικού έτους. Το ωράριο εργασίας θα είναι το ίδιο με το ωράριο των δημοτικών σχολείων. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων, με υπηρεσία πέντε χρόνων τουλάχιστον σε μόνιμη θέση. Δυνατό να προτιμηθεί εκπαιδευτικός με δίπλωμα ή πτυχίο Ψυχολογίας. Η περίοδος υπηρεσίας στα πιο πάνω σχολεία θα θεωρείται υπηρεσία στη θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός. Θα αναγνωρίζεται, επίσης, για σκοπούς σύνταξης, μισθολογικών προσαυξήσεων και προαγωγής.

Tags: No tags

Comments are closed.