Σφραγίζονται οι Κανόνες Φοίτησης

Σε συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση γύρω από τις αλλαγές των κανόνων φοίτησης του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Μια συζήτηση που άρχισε εδώ και καιρό, με σκοπό να αλλάξει κάποιους από τους κανόνες φοίτησης οι οποίοι ισχύουν περίπου τα τελευταία εφτά χρόνια και κάποιες ασάφειές τους προκαλούν δυσκολίες, προβλήματα και παρερμηνείες. 

Η συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται σε διάφορα επίπεδα και τομείς που άπτονται των κανόνων φοίτησης και οι εισηγήσεις που μέχρι στιγμής έγιναν και οι οποίες, εάν τελικά υιοθετηθούν, θα θέσουν νέα δεδομένα στο ακαδημαϊκό
ίδρυμα και τη λειτουργία του.

Tags: No tags

Comments are closed.