Υποτροφίες από το Δήμο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι δέχεται μέχρι τη Παρασκευή 2 Ιουλίου αιτήσεις για την παραχώρηση δύο μισών (50%) υποτροφιών, που έχουν διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα είναι σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές για όλα τα πτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και για όλα τα Επαγγελματικά Προγράμματα (ΑCCΑ, ΙCΑΕW). Το μόνο πρόγραμμα που θα εξαιρείται από τις υποτροφίες είναι το πρόγραμμα της φυσικοθεραπείας.

Tags: No tags

Comments are closed.