Μόνιμες θέσεις λειτουργού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις  για την πλήρωση θέσεων ενός λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα πληροφορικής), ενός λειτουργού Πανεπιστημίου (επιμελητής εργαστηρίων) στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, και ενός λειτουργού Πανεπιστημίου (Γενικά Διοικητικά Θέματα) στο ανεξάρτητο γραφείο μεταφορών και υποστήριξης μέχρι τις 11 Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy.

Tags: No tags

Comments are closed.