Ψηφιακό Υλικό για 17 Μαθήματα

Υλικό που αποτελείται από διάφορα είδη μαθησιακών αντικειμένων, όπως κείμενα αναφοράς, βίντεο, ακουστικό υλικό, προσομοιώσεις, εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες, δραστηριότητες αξιολόγησης και εκπαιδευτικά παιχνίδια, περιλαμβάνουν οι ψηφιακοί δίσκοι που αναμένεται να φτάσουν σύντομα στα χέρια των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για 17 μαθήματα του Λυκειακού Κύκλου – για το 25% της ύλης του αναλυτικού προγράμματος – έχει ολοκληρωθεί. Για πρώτη φορά στην Κύπρο γίνεται παραγωγή κατά παραγγελία εκπαιδευτικού λογισμικού, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του οποίου στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων των διαφόρων μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος της κυπριακής εκπαίδευσης. Το πιο πάνω υλικό είναι προσβάσιμο μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (μέχρι στιγμής από εφτά πιλοτικά σχολεία) ή μέσω ψηφιακών δίσκων και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.

Tags: No tags

Comments are closed.