Καλοκαιρινά Μαθήματα Γαλλικών

Εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα Γαλλικών για όσους ενδιαφέρονται διοργανώνει το Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο. Στα μαθήματα αυτά του Γαλλικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από 11 ετών, καθώς και ενήλικες. Θα παραδίδονται με ρυθμό τεσσάρων ωρών την ημέρα (20 ώρες την εβδομάδα) και θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες (από την 1η Ιουλίου έως και τις 28 Ιουλίου).

Με τη λήξη των μαθημάτων θα επιδοθεί στους συμμετέχοντες και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι ώρες των μαθημάτων έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: 08:30π.μ. – 01:00μ.μ. για τα παιδιά και 04:00μ.μ. – 08:30μ.μ. για τους ενήλικες. Επιπρόσθετα, με τα καλοκαιρινά μαθήματα μπορούν να προετοιμαστούν τα παιδιά που θα εισαχθούν στο Γυμνάσιο τη νέα σχολική χρονιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο στη διεύθυνση Μετοχίου 14, Λευκωσία και στο τηλέφωνο 22459334/35. Αιτήσεις για εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Tags: No tags

Comments are closed.