Επιπλέον Θέσεις στα ΤΕΙ

Κατά 300 περισσότερες θέσεις από πέρσι διεκδικούν οι Κύπριοι υποψήφιοι φέτος στα ΤΕΙ σε σύγκριση με τα ΑΕΙ της Ελλάδας. Οι θέσεις των Πανεπιστημίων της Ελλάδας που αντιστοιχούν στην κατηγορία του 8%, στη οποία συμμετέχουν και οι υποψήφιοι από την Κύπρο, ανέρχονται συνολικά στις 6.763, εκ των οποίων οι 3.210 αφορούν τα ΑΕΙ, οι 3.503 τα ΤΕΙ και οι 50 τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
 
Οι συνολικές θέσεις σπουδών που παραχωρεί φέτος το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας στα ακαδημαϊκά του ιδρύματα είναι 84.540 εκ των οποίων οι 40.125 είναι σε ΑΕΙ, οι 43.790 σε ΤΕΙ και οι 625 σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Η Θεσσαλονίκη έχει μια μικρή πρωτιά αφού στις Σχολές και τα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι μόλις πέντε περισσότερες από αυτές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου επικοινώνησε με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τα θέματα στα οποία πρέπει να υπάρξει συντονισμός των δύο χωρών. 
 
Η ακριβής κατανομή των θέσεων είναι: 
 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο .5.825
Μετσόβιο Πολυτεχνείο . . . . . . . . . . . . .1.050
Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσσαλονίκης . .5.820
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών . .1.275
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών . . . . .410
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών . . . . . . . .120
Πάντειο Πανεπιστήμιο . . . . . . . . . . . . .1.450
Πανεπιστήμιο Πειραιά . . . . . . . . . . . . . .1.535
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . . . . . . . . .1.095
Πανεπιστήμιο Πάτρας . . . . . . . . . . . . . .3.590
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . . . . . . . . . . .2.980
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο . . . . . . . . .3.930
Πανεπιστήμιο Κρήτης . . . . . . . . . . . . . .2.850
Πολυτεχνείο Κρήτης . . . . . . . . . . . . . . . . .520
Πανεπιστήμιο Αιγαίου . . . . . . . . . . . . . .2.785
Ιόνιο Πανεπιστήμιο . . . . . . . . . . . . . . . . . .650
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας . . . . . . . . . . .1.590
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο . . . . . . . . . . .160
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου . . . . . . .1.090
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας . . . .830
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας . . . . . . .160
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας . . . . . . .410
ΤΕΙ Αθήνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.770
ΤΕΙ Πειραιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.300
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης . . . . . . . . . . . . . . . . .2.905
ΤΕΙ Πάτρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.040
ΤΕΙ Λάρισας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.530
ΤΕΙ Κρήτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.130
ΤΕΙ Καβάλας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.885
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας . . . . . . . . . . . .5.920
ΤΕΙ Χαλκίδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.030
ΤΕΙ Σερρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.860
ΤΕΙ Μεσολογγίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.330
ΤΕΙ Καλαμάτας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.090
ΤΕΙ Λαμίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.700
ΤΕΙ Ηπείρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.570
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.350
Ανώτ. Εκκλ. Ακαδημία Αθήνας . . . . . . . .235
Ανώτ. Εκκλ. Ακαδ. Θεσσαλονίκης . . . . .150
Ανώτ. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων . . . . . . . . .110
Ανώτ. Εκκλ. Ακαδ. Ηρακλείου . . . . . . . . .130
ΑΣΠΑΙΤΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Tags: No tags

Comments are closed.