“Ελπίδα για τα Παιδιά” αναζητεί Εθελοντές

Τελικά υπάρχουν και στη Κύπρο υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδία όπως είναι το Γραφείο για τα Δικαιώματα των Παιδιών «Ελπίδα για τα Παιδιά» (HFC “Hope for Children” – Office for Children’s Rights). Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο του οποίου η έδρα είναι η Λευκωσία. Ο οργανισμός έχει σκοπό να υπερασπιστεί και να  προωθήσει στην ενημέρωση του κόσμου, τα δικαιώματα των παιδιών, μέσω της έρευνας, των γνωμοδοτικών υπηρεσιών. Οι έρευνες του ινστιτούτου τις προσφέρουν στην κυβέρνηση και σε διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν εφαρμογές σε κοινωνικά προγράμματα, για τα δικαιώματα των παιδιών.

Το HFC “Hope for Children” είναι πλήρες μέλος του Separated Children in Europe Programme και τον εθνικό υπεύθυνο φορέα, σε μη κυβερνητικό επίπεδο, που αποσκοπεί στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών. Το 2010 το HFC έδωσε το στίγμα του σε δικοινοτικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, σε προγράμματα για την ομαλή εισαγωγή παιδιών 
μεταναστών στην κοινωνία της Κύπρου αλλά και σε υποστήριξη προς τα ασυνόδευτα παιδιά που κατέφθασαν στην Κύπρο από εμπόλεμες ή πολύ φτωχές περιοχές.

Με την ευκαιρία της Διεθνή Ημέρα του Παιδιού, ο Γενικός Διευθυντής του HFC-OCR, Joseph Varughese, ξεκίνησε μια εκστρατεία «Τερματισμού της Βίας Ενάντια στα Παιδιά» αναζητώντας εθελοντές οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία. Η πρωτοβουλία άρχισε να υλοποιείτε μέσω του Δικτύου Νεολαίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού του HFC-OCR, έτσι ώστε η Κυπριακή κοινωνία να πληροφορηθεί αναφορικά με τη βία ενάντια παιδιών και νέων στην Κύπρο, και για να προώθηση τη προστασία των παιδιών από τη βία με βάση τις συμβάσης και τις αρχές του Συμβούλιου της Ευρώπης. Για συμμετοχή στη εθελοντική εργασία στείλτε μήνυμα στο info@hfc-ocr.org.cy

Tags: No tags

Comments are closed.