Λεπτομέρειες για Αιτήσεις σε Ελληνικά Πανεπιστήμια

Λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που διεκδικούν θέση στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, έδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα πρέπει να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις και να τις υποβάλουν από την 1η μέχρι τις 12 Ιουλίου (10:00π.μ. – 03:00μ.μ.), στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που έχουν οριστεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που τηρήθηκε κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Σημειώνεται ότι βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, οι κάτοχοι απολυτηρίου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας μέσω δύο ειδικών κατηγοριών:

  • της ειδικής κατηγορίας των «Κοινοτικών Αλλοδαπών» που αντιστοιχεί στο 8% του αριθμού των συνολικών θέσεων που θα προσφέρει η Ελλάδα και
  • της ειδικής κατηγορίας των «Ελλήνων αποφοίτων ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό».

Οι υποψήφιοι της πρώτης κατηγορίας μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι και 40 επιλογές από Σχολές ή Τμήματα Πανεπιστημίων που προέρχονται από το πολύ μέχρι δύο επιστημονικά πεδία. Οι θέσεις, που θα διεκδικήσουν οι Κύπριοι υποψήφιοι στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ανέρχονται συνολικά στις 6.763, εκ των οποίων οι 3.210 είναι σε Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ, οι 3.503 σε ΤΕΙ και οι υπόλοιπες 50 είναι σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Τα αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της χώρας περί τα τέλη Αυγούστου. Όσον αφορά τους επιτυχόντες για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ), αναμένεται να ανακοινωθούν από  το υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη Τετάρτη.

Tags: No tags

Comments are closed.