Αιτήσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ Ελλάδας

Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία θέση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και η οποία θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος και οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν χθες θέση στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. Σε περίπτωση που πετύχουν και στην Ελλάδα, θα κληθούν στο άμεσο μέλλον να επιλέξουν ποια από τις δύο θέσεις επιθυμούν θα κρατήσουν και ποια θα απολέσουν.

Από σήμερα μέχρι και τις 12 του μήνα, οι ενδιαφερόμενοι για την Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία στα κατά επαρχία Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ). Οι Κύπριοι υποψήφιοι συμμετέχουν στην κατηγορία «αλλοδαποί κοινοτικοί» που αντιστοιχεί στο 8% των θέσεων που δίνει η Ελλάδα. Φέτος, στην κατηγορία αυτή αντιστοιχούν συνολικά 6.763 θέσεις σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Αυγούστου από το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Tags: No tags

Comments are closed.