Αύξηση φοιτητών, επέκταση Πανεπιστημιούπολης

Περίοδος έντονης δραστηριότητας αλλά και σημαντικών επιτυχιών τόσο σε ό,τι αφορά τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες όσο και σε σχέση με τη δημιουργία υποδομής, ήταν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2009, έτος κατά το οποίο παρατηρήθηκε εκ νέου αύξηση του αριθμού των φοιτητών, περαιτέρω επέκταση της Πανεπιστημιούπολης, αύξηση του προϋπολογισμού αλλά και της χρηματοδότησης από πηγές εκτός του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και άνοδος του Πανεπιστημίου στη θέση 1192, με βάση τους διεθνείς δείκτες από τη θέση 2.412 στην οποία ήταν το 2008.

Τη σχετική Έκθεση Πεπραγμένων του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009 παρουσίασαν σήμερα στα πλαίσια δημοσιογραφικής διάσκεψης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Χάρης Χαραλάμπους και ο Πρύτανης Σταύρος Ζένιος. Στο χαιρετισμό του ο κ. Χαραλάμπους επεσήμανε ότι η δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου μεγαλώνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γεγονός που καταδεικνύεται, όπως σημείωσε, μέσω μιας απλής σύγκρισης της έκθεσης με αυτήν του προηγούμενου έτους. Ανέφερε πως βασική αποστολή του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου είναι να δημιουργήσει τη σωστή υποδομή του ιδρύματος, διοικητική, οργανωτική, διαχειριστική, οικονομική ώστε το ακαδημαϊκό έργο να διεξάγεται απρόσκοπτα και με γρήγορους ρυθμούς.

Τη σύνοψη της έκθεσης παρουσίασε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Σταύρος Ζένιος. Όπως είπε, το 2009 ήταν μια περίοδος έντονης δραστηριότητας αλλά και σημαντικών επιτυχιών για το Πανεπιστήμιο τόσο σε ό,τι αφορά τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες όσο και σε σχέση με τη δημιουργία υποδομής για το Πανεπιστήμιο αλλά και την ενδυνάμωση της διοικητικής μηχανής του Πανεπιστημίου. «Κατά την περίοδο που διερχόμαστε το Πανεπιστήμιο αυξάνεται κατά 2000 φοιτητές. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 40% η οποία επεκτείνεται σε μια περίοδο 5-7 χρόνια» ανέφερε, σημειώνοντας πως πρόκειται επίσης για μια περίοδο κατά την οποία επεκτείνεται η Πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο 21 Τμήματα σε 6 Σχολές, 76 ερευνητικά εργαστήρια, 4 ερευνητικές μονάδες, και 4 στρατηγικά έργα υποδομής από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).

Tags: No tags

Comments are closed.