Νέες βαθμίδες Ανέλιξης για Εκπαιδευτικούς

Ριζικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπει το νέο σχέδιο αξιολόγησης.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», το σχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι όλοι οι διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, ενώ ο μισθός τους ψηλώνει κατά δυο προσαυξήσεις. Επίσης, ο βοηθός διευθυντής Α’ μετεξελίσσεται σε διοικητικό βοηθό διευθυντή και οι θέσεις που προσφέρονται στη συγκεκριμένη βαθμίδα διπλασιάζονται. Δημιουργούνται επίσης, θέσεις παιδαγωγικών συμβούλων και συγχρόνως αποσυνδέεται η ανέλιξη των εκπαιδευτικών από την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων με τη δημιουργία θέσεων ανώτερων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα παίρνουν προαγωγή αλλά θα παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας.

Όσο για τους προαχθέντες στη Δημοτική Εκπαίδευση, διευθυντές, παιδαγωγικοί σύμβουλοι και διοικητικοί βοηθοί διευθυντές τυγχάνουν απαλλαγής τεσσάρων περιόδων τη βδομάδα από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το πρόσθετο κόστος που προκύπτει για την εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος αξιολόγησης ξεπερνά τα €6,6 εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αξιολόγησης θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Tags: No tags

Comments are closed.