Πως θα είναι το νέο Ολοήμερο Σχολείο

Με τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε η τετράχρονη πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΕΟΣ που εισήχθη από το Υπουργείο Παιδείας το Σεπτέμβριο του 2006. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ότι η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού θα αξιολογείτε κάθε χρόνο από επιστημονική επιτροπή και η θεσμοθέτησή του θα γινόταν μετά από μελέτη της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, της επιτροπής αξιολόγησης του θεσμού, της ΠΟΕΔ, των οργανωμένων γονιών, καθώς και ο εξωτερικός σύμβουλος των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων ΕΟΣ. Από το ολοήμερο σχολείο καταγράφηκαν αρκετά θετικά στοιχεία ως προς το περιεχόμενο του θεσμού. Για παράδειγμα αναδόμηση του μαθήματος των Αγγλικών και εισαγωγή του σε όλες τις τάξεις, η εισαγωγή του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε όλες τις τάξεις. Ακόμα δύο στοιχεία πολύ σημαντικά είναι η εισαγωγή της καινοτομίας «Αγωγής Ζωής» που λειτουργεί ως ευέλικτη ζώνη με δυνατότητες εφαρμογής δημιουργικών δραστηριοτήτων αλλά και η εισαγωγή των θεμάτων ενδιαφέροντος σε όλες τις τάξεις.

Ωστόσο οι εισηγήσεις για τη θεσμοθέτηση ήταν αρκετές και σε πολλά διαφορετικά κεφάλαια βελτίωσης, μερικά από αυτά είναι τα εξής:

Επιλογή σχολείων:
Υποψήφια για ένταξη στο θεσμό να είναι τα εξής σχολεία:
α) Καινούργια σχολεία τα οποία θα ανεγερθούν στο μέλλον σε μεγάλους δήμους ή κοινότητες.
β) Σχολεία αστικών και ημιαστικών περιοχών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο θεσμό και στα οποία υπάρχει τόσο η δυνατότητα μετεγγραφής των παιδιών που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν το απόγευμα σε άλλο σχολείο όσο και η δυνατότητα εγγραφής παιδιών γειτονικών σχολείων στο ΕΟΣ εφόσον υπάρχουν θέσεις.
γ) Σχολεία της υπαίθρου, στα οποία οι γονείς επιθυμούν την εφαρμογή του θεσμού και τα οποία πληρούν τα κριτήρια ένταξης (προτεραιότητα θα δίνεται σε περιφερειακά Δημοτικά).

Κριτήρια ένταξης:
Τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη κτηριακή υποδομή στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
α) αίθουσα πολλαπλής χρήσης,
β) αίθουσα σίτισης, ξεκούρασης, ψυχαγωγίας,
γ) στεγασμένους χώρους και
δ) εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Tags: No tags

Comments are closed.