Βραβευμένη και με Προοπτικές η νέα Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Βραβευμένη έρευνα του πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στην αποκωδικοποίηση μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση. Για την υλοποίηση της εν λόγω έρευνας, ο Επίκουρος Καθηγητής, του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών Αντώνης Κυρμίζης βραβεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ERC) και εξασφάλισε  χρηματοδότηση ύψους €1.5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ERC  είναι ένας Ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός που έχει ως σκοπό την προώθηση της επιστημονικής αριστείας με το να στηρίξει και να ενθαρρύνει τους σπουδαιότερους ερευνητές στην Ευρώπη να διερευνήσουν επιστημονικές ιδέες οι οποίες θα ξεπεράσουν τα καθιερωμένα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Με τη βράβευση αυτή η έρευνα θα λειτουργήσει στο  πλαίσιο της πενταετούς χρηματοδότησης στο οποίο θα εργοδοτηθούν δύο μεταδιδακτορικοί ερευνητές, ένας διδακτορικός φοιτητής και ένας βοηθός ερευνητής. Ή έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Επιγενετικής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά εργαστήρια από τον Καναδά, Γερμανία και Αγγλία.

Το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου με τίτλο «Functional and regulatory protein networks of chromatin modifying enzymes» έβαλε σαν στόχο της εν λόγω έρευνας να κατανοήσει τις κυτταρικές λειτουργίες των τροποποιητικών ενζύμων χρωματίνης (chromatin modifying enzymes), έτσι ώστε να αποκωδικοποιηθούν μηχανισμοί που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων φαρμάκων που θα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς. 

Tags: No tags

Comments are closed.