Κλιμακωτά η εφαρμογή του 63ου

Μετά την απόρριψη της αναπομπής των δύο νόμων περί συντάξεων και περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που είχαν ψηφίσει κατά πλειοψηφία την 1η Ιουλίου 2010, πλέον, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στρέφεται στο πότε θα ισχύουν οι νέες πρόνοιες.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει κλιμακωτά από το Σεπτέμβριο του 2011. Τον πρώτο χρόνο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 61ο έτος της ηλικίας τους, τον δεύτερο χρόνο στο 62ο και από τον τρίτο χρόνο και έπειτα στο 63ο. Ο νόμος καλύπτει όσους καθηγητές αφυπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και μετά.

Tags: No tags

Comments are closed.