Ελαφρά Μείωση στους Ανέργους

Μείωση, για πρώτη φορά εντός του 2010, κατέγραψε τον Ιούλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο του 2010 μειώθηκε κατά 337 πρόσωπα ή 1,4%, στα 23.218 πρόσωπα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου του 2010, ανήλθε στα 22.899 πρόσωπα, σημειώνοντας αύξηση 4.910 προσώπων ή 27,3%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2009. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 829 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 657), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 624), της μεταποίησης (αύξηση 496), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 486), της εκπαίδευσης (αύξηση 264), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 244), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 756 ανέργων.

Tags: No tags

Comments are closed.