Στην Κύπρο για σπουδές 197 Ελλαδίτες

197 υποψήφιοι από την Ελλάδα εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb  προκύπτει ότι μόνο ένας υποψήφιος που πήρε θέση, είχε βαθμολογία πάνω από 19 (στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών έγινε δεκτός φοιτητής με βαθμολογία μόλις 10,63.

Όλοι οι επιτυχόντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής νεοεισερχομένων φοιτητών, το οποίο μπορούν να βρουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα  και να το αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης Εurocard) στη διεύθυνση: Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τ.Θ. 20537 Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο θα πρέπει να φθάσει στο Πανεπιστήμιο μέχρι την Δευτέρα 23 Αυγούστου, το αργότερο. Η Υπηρεσία Σπουδών διευκρινίζει ότι σε περίπτωση όπου οι επιτυχόντες δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν ορισμένες κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε νέα κατανομή των θέσεων που θα κενωθούν.

Tags: No tags

Comments are closed.