Φοιτητές που Έχουν Εξασφαλίσει Θέση Μέσω της Διαδικασίας των Ειδικών Κριτήριων

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των υποψηφίων στους οποίους η Ειδική Επιτροπή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει παραχωρήσει υπεράριθμες θέσεις βάσει των ειδικών κριτηρίων. Δείτε τα αποτελέσματα εδώ. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση όσοι και όσες έχουν εξασφαλίσει θέση μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων θα πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010 από τις 9.00πμ μέχρι τις 1.00μμ στα Γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη, για να καταθέσουν το Έντυπο Εγγραφής, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.ucy.ac.cy/fmweb , μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου, μια φωτογραφία και αντίγραφο ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΥΣΦΜ, στο τηλέφωνο 22 89 4021.
 

Tags: No tags

Comments are closed.