Θέμα χρόνου η αυτονόμηση του ΤΕΠΑΚ

Θέμα χρόνου θεωρείται η αυτονόμηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αυτονόμηση θεωρείται σταθμός ορόσημο στην εξέλιξη του ΤΕΠΑΚ καθώς παύει να υφίσταται Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκτελεί καθήκοντα Συμβουλίου και Συγκλήτου, και η δομή των Σωμάτων αλλάζει ριζικά.

Η αυτονόμηση του αναμένεται να γίνει εντός της νέας σχολικής χρονιάς και θα οδηγήσει στη συγκρότηση όλων των Σωμάτων διοίκησης, όπως είναι το Συμβούλιο, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τα Συμβούλια Τμημάτων και τα Συμβούλια Σχολών.

Βασική προϋπόθεση για την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου είναι η αυτονόμηση πέντε Τμημάτων, η οποία συνδέεται με τον αριθμό του ακαδημαϊκού προσωπικού. Σημειώνεται ότι για την αυτονόμηση του ΤΕΠΑΚ, εκκρεμεί η έγκριση σχετικών Κανονισμών από τη Βουλή.

Tags: No tags

Comments are closed.