Υποτροφίες από ίδρυμα Παπακώστα

Το ίδρυμα Ανδρέα Κ. Παπακώστα προτίθεται να παραχωρήσει και για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 μία ή περισσότερες υποτροφίες, σε απόφοιτους Σχολών Μέσης Παιδείας, για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Οι αιτητές πρέπει να προέρχονται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα (μέγιστο εισόδημα οικογένειας €25,000) και να κατέχουν απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με γενικό βαθμό 18,5 και άνω (άριστα). Οι άρρενες πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι αιτητές πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος:

  • Αίτηση με μια μικρή φωτογραφία τους
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στα προαναφερθέντα ιδρύματα 4.Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Πιστοποιητικά βραβείων (αν υπάρχουν)
  • Πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξωτερικές εξετάσεις (π.χ Ολυμπιάδες, ξένες γλώσσες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έντυπα αιτήσεων από τα γραφεία του Ιδρύματος οδός Ραχτιβάν 13 Λευκωσία 1020 (παρά το Γυμνάσιο και Λύκειο Παλουριώτισσας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τηλ. 22431385, 99470330, 99698702.

Tags: No tags

Comments are closed.