Από κόσκινο οι Καντίνες

Με την ένδειξη «πολύ σημαντικό», ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΚΕΕΣΚ) Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, απέστειλε επιστολή προς τους Διευθυντές όλων των σχολείων  τονίζοντας ότι «το υπουργείο Παιδείας απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε όλα ανεξαίρετα τα σχολικά κυλικεία».

Στην εγκύκλιο, ο κ. Κωνσταντίνου καλεί τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών να προχωρήσουν στη διεξαγωγή ελέγχου από την πρώτη μέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Υπογραμμίζει ότι «σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις ή παραβιάσεις, οι διευθυντές όλων των σχολείων οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την οικεία Σχολική Εφορεία, τον πρόεδρο της ΚΕΕΣΚ αι αν κριθεί αναγκαίο, τις Υγειονομικές Υπηρεσίας του κράτους για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες».

Tags: No tags

Comments are closed.