Κίνητρα για Πρόσληψη Μαθητών στον Ιδιωτικό Τομέα

Κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παρέχει το κράτος για πρόσληψη μαθητών που φοιτούν στο Σύστημα Μαθητείας. Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον ιδιωτικό τομέα, εγκαινιάζει κατά την φετινή σχολική χρονιά, το Κέντρο Παραγωγικότητας. Σύμφωνα με το σχέδιο που ετοίμασε το Κέντρο Παραγωγικότητας, τα κίνητρα θα εφαρμόζονται μέχρι και τον Αύγουστο του 2015. Ο προϋπολογισμός για τα κίνητρα ξεπερνά τα €4,5 εκατομμύρια και έχει σκοπό την πρόσληψη μαθητών του Συστήματος από εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα που επιλέγουν.

Για το σχολικό έτος 2010-2011, οι εργοδότες που μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, θα πρέπει να προσφέρουν μια από τις ακόλουθες ειδικότητες: οικοδομικής, ξυλουργικής-επιπλοποιίας, μηχανικής αυτοκινήτων, ηλεκτρολογίας αυτοκινήτων, υδραυλικής/συγκολλήσεων, ηλεκτροτεχνίας/ ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιδιόρθωσης οικιακών συσκευών, κομμωτικής (μόνο στη Β’ Τεχνική Λευκωσίας) και ξενοδοχειακών (μόνο στην Τεχνική Σχολή Πάφου). Tο σχέδιο επιχορηγεί τους εργοδότες που προσλαμβάνουν μαθητευομένους, με ποσοστό του μηνιαίου μισθού του στελέχους της επιχείρησης που αναλαμβάνει την ευθύνη ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητή.

Tags: No tags

Comments are closed.