Μέτρα για χρήση Διαδικτύου από Παιδιά

Νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά, θα ετοιμάσει το Υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετική εισήγηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας. Αναμένεται επίσης να προωθηθεί και η δημιουργία συντονιστικού φορέα ο οποίος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού δράσεων, που αποσκοπούν στην επίλυση ή αποφυγή προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση του ίντερνετ από μαθητές.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή Παιδείας είχε εξετάσει το όλο ζήτημα σε ειδική συνεδρία πριν από μερικούς μήνες και στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον υπουργό Ανδρέα Δημητρίου, ζητώντας τη σύσταση του εν λόγω φορέα. Στην σχετική επιστολή, ο πρόεδρος της επιτροπής Νίκος Τορναρίτης, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «κρίθηκε ως κατάλληλη για το σκοπό αυτό, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία δήλωσε ότι μπορεί να αναλάβει το ρόλο του συντονιστικού αυτού Φορέα».

Tags: No tags

Comments are closed.