Περισσότερα διαγωνίσματα ζητά η ΟΕΛΜΕΚ

Επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας για τον αριθμό των διαγωνισμάτων απέστειλε η ΟΕΛΜΕΚ. Ο Οργάνωση των καθηγητών ζητά να αναθεωρηθούν οι σχετικές οδηγίες οι οποίες προβλέπουν ένα διαγώνισμα ανά τετράμηνο. Οι καθηγητές θεωρούν ότι ένα διαγώνισμα δεν είναι αρκούντως ικανοποιητικό.

Σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ, ειδικά για τα μαθήματα κατεύθυνσης / ειδίκευσης, ένα διαγώνισμα ανά τετράμηνο ή μόλις δυο για ολόκληρο τον χρόνο, δεν είναι αρκετά. Πάντως, οι καθηγητές συμφωνούν με τα υπόλοιπα σημεία της εγκυκλίου του Υπουργείου, ότι δηλαδή πρέπει να ενταχθούν και νέες μορφές αξιολόγησης των παιδιών.

Tags: No tags

Comments are closed.