Πληροφορίες για Δάνεια Φοιτητών

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών πληροφορεί τους φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στον Κεντρικό Φορέα για φοιτητικό δάνειο και οι αιτήσεις τους έχουν ήδη εγκριθεί (φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια) να αποταθούν το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από το τέλος του 2010 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για έκδοση της δόσης που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011.

Σύμφωνα με το Φορέα, το σχετικό κονδύλι βρίσκεται κατατεθειμένο στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης από την 1η Αυγούστου 2010. Όσοι φοιτητές υπέβαλαν αίτηση στον Κεντρικό Φορέα και δεν έχουν λάβει ακόμα επιστολή έγκρισης του δανείου, θα ενημερωθούν γραπτώς μόλις η αίτησή τους εξεταστεί και εγκριθεί. Οι φοιτητές αυτοί προτρέπονται μόλις λάβουν την επιστολή να φροντίσουν για τη διευθέτηση της υποθήκευσης της κατεχόμενης περιουσίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Φορέα. Επιπρόσθετα, ο Φορέας αναφέρει ότι στο παρόν στάδιο οι λειτουργοί του εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Tags: No tags

Comments are closed.