Κριτήρια για Σχολικά Αγήματα

Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για συμμετοχή μαθητών σε σχολικά αγήματα έστειλε χθες το Υπουργείο Παιδείας σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές. Για την επιλογή μαθητών για τα αγήματα καθορίζονται τα εξής κριτήρια:

  • Για τα εξεταζόμενα μαθήματα θα αθροίζονται οι βαθμολογίες των τριών τριμήνων και των τελικών εξετάσεων και θα θεωρείται βαθμός ο μέσος όρος του μαθήματος με τρία δεκαδικά ψηφία.
  • Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα θα αθροίζονται οι βαθμολογίες των τριών τριμήνων και θα θεωρείται βαθμός ο μέσος όρος του μαθήματος με τρία δεκαδικά ψηφία.
  • Ακολουθεί ο υπολογισμός του μέσου όρου των μαθημάτων που προκύπτει από τα αποτελέσματα των πιο πάνω διαδικασιών.
  • Καταρτίζεται η σειρά κατάταξης των μαθητών σύμφωνα με τη βαθμολογία, θεωρώντας 1ο τον έχοντα την υψηλότερη βαθμολογία και 2ο τον αμέσως επόμενο.
Tags: No tags

Comments are closed.