Δικαιώθηκαν οι Καθηγητές

Ο Γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πέτρος Κληρίδης με την απόφασή του, τάχθηκε υπέρ των καθηγητών για πρόσβαση στους υπηρεσιακούς φακέλους. Με επιστολή του, καλεί τον υπουργό Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλία για τροποποίηση του σχετικού κανονισμού.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στον «Φιλελεύθερο», στην επιστολή του κ. Κληρίδη με θέμα «Υπηρεσιακές εκθέσεις/ αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών», ο Εισαγγελέας αναφέρει: «Συμφωνώ με το αίτημα των εκπαιδευτικών και πρέπει να ικανοποιηθεί όχι μόνο με βάση το άρθρο 12 του περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νόμου του 2001, αλλά και με βάση την όλη φιλοσοφία που διέπει το δικαίωμα του κάθε ατόμου να γνωρίζει πληροφορίες για το πρόσωπό του που είναι δυνατό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην επαγγελματική του ανέλιξη ή την προσωπική του ζωή».

Προς τούτο, απευθυνόμενος προς τον υπουργείο σημειώνει, «έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει με δική σας πρωτοβουλία να τροποποιηθεί ο σχετικός κανονισμός, έτσι ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την προστασία του ατόμου σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία».

Tags: No tags

Comments are closed.