Εξετάσεις για Ελληνική Γλώσσα

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα σε τρεις διαφορετικές περιόδους ετησίως.

Λεπτομέρειες που αφορούν την εξέταση της Χειμερινής περιόδου 2010 παρατίθενται ως ακολούθως:

  • Γραπτή Εξέταση: Σκοπός της είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα, του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, κ.ά. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.
  • Γραπτή και Προφορική Εξέταση: Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο εξατάξιου Δημόσιου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι επιτυχών στη συγκεκριμένη εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία 50% τόσο στη Γραπτή όσο και στην Προφορική Εξέταση.

Η εξέταση και στις δύο περιπτώσεις θα είναι επιπέδου Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας. Η Γραπτή Εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους που θα ανακοινωθούν αργότερα, ενώ η Προφορική Εξέταση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

  • Γραπτή Εξέταση – Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010, 3:00 μ.μ. – 5:15 μ.μ.
  • Προφορική Εξέταση – Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 και Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010 μέχρι και την Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010. Την αίτηση θα την βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.