Υποτροφίες για Αυστρία

Πληροφορούνται οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πιθανή παραχώρηση από την Αυστριακή Κυβέρνηση χορηγημάτων σπουδών για φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές για σπουδές στην Αυστρία, για το καλοκαίρι του 2011 ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Πληροφορίες και οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.grants.at , ενώ αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται μόνο ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση www.scholarships.at

Tags: No tags

Comments are closed.