Αβεβαιότητα για το Πακέτο Οικονομικής Στήριξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι, θα προβεί τον Ιανουάριο του 2011 στην προκήρυξη σχετικά με την οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, με μοναδικό κριτήριο την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Οικογένειας τους.

Ωστόσο επικρατεί αβεβαιότητα για το τι θα γίνει με τους φοιτητές εξωτερικού αφού το συγκεκριμένο πακέτο που δόθηκε για πρώτη φορά πέρυσι στηρίζοντας έτσι τους φοιτητές στους τομής στέγασης, σίτισης, αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Tags: No tags

Comments are closed.