Έρευνα Εκατομμυρίων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο στον τομέα της Αρχαιολογίας και της Αρχαιομετρίας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα που εξασφάλισε ποτέ η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συντονίζει από την 1η Δεκεμβρίου 2010 η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με προϋπολογισμό πέραν των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει 20 νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους ερευνητές και θα θέσει την Κύπρο στο επίκεντρο των ερευνητικών εξελίξεων, ανά το παγκόσμιο, στον τομέα της Αρχαιολογίας και των Αρχαιολογικών Επιστημών.  Μέσα από το πρόγραμμα θα δοθούν 16 τριετείς υποτροφίες σε νέους επιστήμονες για να διεξάγουν διδακτορική έρευνα σε θέματα που αφορούν τα αρχαία υλικά και την αρχαία τεχνολογία.  Επίσης θα δοθούν 3 διετείς υποτροφίες για τη διεξαγωγή μετά διδακτορική έρευνας. 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 χρόνια και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 4,610,000 ευρώ.  Συντονίστρια του έργου είναι η Βασιλική Κασσιανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ενώ την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου συμπληρώνουν ο Καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης, Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας και ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Παπασάββας του ίδιου τμήματος.

Tags: No tags

Comments are closed.