Όλοι για μία θέση στο Δημόσιο

Οι πρόσφατες κυβερνητικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι οι θέσεις στον δημόσιο τομέα είναι πόλος έλξης για τους Κύπριους πολίτες. Ιδιαίτερα τώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης η τάση αυτή γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Μιλώντας με αριθμούς, από τους 3620 υποψηφίους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για τις κυβερνητικές εξετάσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κρατικού μισθολογίου, οι 2543 ήταν γυναίκες και οι 1077 άνδρες και τελικά στις εξετάσεις προσήλθαν μόνο 2178 άτομα, 1549 γυναίκες και 669 άνδρες. Αυτό που κάνει πραγματική εντύπωση είναι ότι από αυτούς οι οποίοι παρακάθισαν στις εξετάσεις, οι 1044 ήταν κάτοχοι πτυχίου και άλλοι 382 κάτοχοι μεταπτυχιακού οι οποίοι θυσίασαν το πτυχίο τους που το χρυσοπλήρωσαν, για κάτι λιγότερο. Μόνο απολυτήριο Λυκείου είχαν 417 άτομα και άλλοι 335 υποψήφιοι είχαν δίπλωμα κολεγιακού επιπέδου. Οι 2178, υποψήφιοι θα κληθούν σε επαναληπτική εξέταση στις 20 Νοεμβρίου, μετά την ακύρωση των εξετάσεων λόγω διαρροής των θεμάτων.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση για τις κυβερνητικές εξετάσεις που αφορούν τις επιστημονικές θέσεις, οι οποίες αρχίζουν από την κλίμακα Α8 και ο μισθός εισδοχής είναι 1.989 ευρώ και οι οποίες έλαβαν χώρα στις 23 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι έφτασαν τις 3660 εκ των οποίων 2683 γυναίκες και 1177 άντρες. Στην εξέταση προήλθαν μόνο 2413. Και σε αυτή την κατηγορία αρκετοί υποψήφιοι είχαν περισσότερα προσόντα από ότι απαιτείται. Πιο συγκεκριμένα 1897 κατείχαν πτυχίο και 1868 μεταπτυχιακό, 63 άτομα ήταν κάτοχοι διδακτορικού και 32 ήταν μέλη αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματιών λογιστών.

Tags: No tags

Comments are closed.