Ακριβές οι μετεγγραφές από ένα Σχολείο σε άλλο

Όσοι μαθητές αποφασίσουν να μετεγγραφούν από ένα δημόσιο σχολείο σε άλλο, τότε θα σταματήσουν να απολαμβάνουν το λεωφορείο δωρεάν. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με την οποία «οι μαθητές οι οποίοι αιτούνται να φοιτήσουν σε σχολείο που δεν ανήκει στην εκπαιδευτική περιφέρειά τους και εγκρίνονται, δεν δικαιούνται δωρεάν μεταφορά στο σχολείο αυτό».

Επίσης η εγκύκλιος αναφέρει για την διαδικασία εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών δημοσίων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ότι τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια πρέπει να υποβάλουν τους καταλόγους των τελειοφοίτων μαθητών στις Σχολικές Εφορείες μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει οι Εφορίες να υποβάλουν στα σχολεία των περιφερειών τους κατάλογο της κατανομής των μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια και να ενημερώσουν τους γονείς κάθε μαθητή ξεχωριστά με επιστολή. Παράλληλα οι γονείς θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εγγραφής στη διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης μέσω της οικείας Εφορείας μέχρι τις 18 Μαρτίου.

Tags: No tags

Comments are closed.