Δωρεάν Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους

Το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες ή/και Άλλους Ξενόγλωσσους Κατοίκους Κύπρου», του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013». Το έργο εμπίπτει στον ειδικό στόχο της Ε.Ε. για Αύξηση των Οικονομικά Ενεργών και Απασχολούμενων Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα και τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στοχεύει και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Η δαπάνη για το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, μετανάστες ή/και ξενόγλωσσοι κάτοικοι Κύπρου άνω των 15 ετών. Σε ένα γενικότερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη, ούτως ώστε οι μετανάστες και οι ξενόγλωσσοι κάτοικοι της Κύπρου να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο την προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Οι γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες που θα αποκτήσουν, θα τους διευκολύνουν στην επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό, και θα τους επιτρέψουν να έχουν ισότιμη συμμετοχή στο επαγγελματικό περιβάλλον, τα πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τις σχολικές περιόδους 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, με τα προγράμματα επιμόρφωσης να εκτελούνται την περίοδο Νοέμβριος – Μάιος της εκάστοτε σχολικής χρονιάς. Τα προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας θα προσφέρονται δωρεάν σε 50 διδακτικές συναντήσεις των 90΄, δυο ανά βδομάδα, για κάθε ομάδα διδασκαλίας. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 10 -15 άτομα. Η κατανομή της διδακτέας ύλης θα γίνεται σε τρία επίπεδα (Α΄ επίπεδο: άτομα που είναι αρχάριοι ή κατέχουν ελάχιστες γνώσεις, Β΄ επίπεδο: άτομα που κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου, Γ΄ επίπεδο: άτομα που μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά χρησιμοποιώντας το γραπτό και προφορικό λόγο), αποσκοπώντας στην αναβάθμιση και ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Τηλ. 22 800800, 22 800803, 22 800797). Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση.

Tags: No tags

Comments are closed.