Γιατί οι Ηλεκτρολόγοι των ΤΕΙ δεν μπορούν να γίνουν μέλη του

Όλοι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής των ΤΕΙ Αθήνας αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα εργοδότησης όταν επιστρέψουν στην Κύπρο και αυτό τους αναγκάζει να ζητούν μέχρι και τη λειτουργία ξεχωριστού Συμβουλίου εξέτασης της επαγγελματικής τους αναγνώρισης. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος των φοιτητών Θεόδουλος Χριστοφή ο οποίος κατέθεσε τα προβλήματα εργοδοσίας, τονίζοντας αφενός ότι το ΕΤΕΚ δεν εγγράφει στο μητρώο του τους εν λόγω αποφοίτους κι αφετέρου ότι παρατηρούνται αδυναμίες σε επίπεδο ενημέρωσης των μαθητών από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, κυρίως για τις σπουδές στα ΤΕΙ και τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία.   
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το εν λόγω θέμα ενεγράφη προς συζήτηση από τους βουλευτές του ΔΗΣΥ Σωτήρη Σαμψών και Ανδρέα Θεμιστοκλέους, οι οποίοι έκαναν λόγο ότι το Υπουργείο Παιδείας στέλνει χιλιάδες φοιτητές για σπουδές στα ΤΕΙ και στο τέλος η πλειονότητα από αυτούς δεν μπορούν να εργοδοτηθούν, η αν εργοδοτηθούν τους εκμεταλλεύονται μισθολογικά κάνοντας λόγο για υποδεέστερο πτυχίο.

Η πρώτη λειτουργός εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Αθανασία Νικολαΐδου ανέφερε στην εφημερίδα ο Φιλελεύθερος ότι το Υπουργείο δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά στην εργοδότηση των αποφοίτων και τόνισε ότι οι σύμβουλοι που βρίσκονται στα σχολεία κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, όμως υπάρχουν κι αρκετοί μαθητές που δεν τους συμβουλεύονται όταν συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους. Από την μεριά της η ΟΛΤΕΚ εξέφρασε τις αμφιβολίες της για την επάρκεια κάποιων συμβούλων, κυρίως στην Τεχνική Εκπαίδευση, ενώ από πλευράς της η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι είναι δεσμευμένη να εφαρμόζει τα σχέδια υπηρεσίας που έχει μπροστά της για κάθε ειδικότητα. Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι το Επιμελητήριο εγγράφει μόνο Μηχανικούς και αναφέρθηκε σε ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή τους. Πολιτική που δεν βρίσκει σύμφωνους τους επηρεαζόμενους, οι οποίοι προτείνουν όπως δημιουργηθεί κάποιο άλλο Σώμα που να εξετάζει την επαγγελματική τους κατάρτιση, καθότι η ακαδημαϊκή τους θεωρείται ισότιμη της πανεπιστημιακής.

Το πρόβλημα όμως αυτό δεν είναι ευθύνη οποιασδήποτε Κυπριακής Υπηρεσίας αλλά ευθύνη των Ελληνικών Υπηρεσιών. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τη παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο εν λόγω οργανισμός αναγνωρίζει τα πτυχία των ΤΕΙ ως ισότιμα αλλά όχι αντίστοιχα των ΑΕΙ. Από την πλευρά του το ΚΥΣΑΤΣ αναγνωρίζει τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών ακριβώς όπως αυτοί αναγνωρίζονται από τον εκάστοτε φορέα της κάθε χώρας. Επομένως οι τίτλοι των ΤΕΙ αναγνωρίζονται στην Κύπρο από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμοι αλλά όχι αντίστοιχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Tags: No tags

Comments are closed.