Αυξάνονται οι μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων

Η ιδιωτική εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση αλλά ούτε οι αλλαγές μεταρρυθμίσεων του δημόσιου σχολείου μείωσαν τους μαθητές της. Του λόγω του αληθές καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τα οποία 11.094 μαθητές προτίμησαν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2010 – 2011, και ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 17,66% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Η αύξηση αυτή είναι μικρή σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο αφού 11.083 μαθητές φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία με ποσοστό 17,43%. Η ποσοστιαία αυτή διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι μαθητές στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης αφού κατά την περσινή χρονιά φοιτούσαν 52.495 παιδιά, ενώ φέτος δεν ξεπερνούν τις 51.728.   

Αυτή η αύξηση φυσικά δεν είναι σημερινό φαινόμενο αφού η ιδιωτική εκπαίδευση αυξάνει σταθερά τους αριθμούς της από το 1997 μέχρι και σήμερα. Ο πιο κάτω πίνακας σκιαγραφεί την εικόνα των τελευταίων χρόνων.

Σχολική Χρονιά      Ποσοστό Δημοσίων       Ποσοστό Ιδιωτικών
                                          Σχολείων                        Σχολείων

1997/ 1998                      90,14%                            9,86%
1998/ 1999                      89,80%                          10,20%
1999/ 2000                      89,76%                          10,24%
2000/ 2001                      89,17%                          10,83%
2001/ 2002                      88,57%                          11,43%
2002/ 2003                      87,96%                          12,04%
2003/ 2004                      87,48%                          12,52%
2004/ 2005                      86,74%                          13,26%
2005/ 2006                      86,38%                          13,62%
2006/ 2007                      85,80%                          14,20%
2007/ 2008                      84,85%                          15,15%
2008/ 2009                      83,25%                          16,75%
2009/ 2010                      82,57%                          17,43%
2010/ 2011                      82,34%                          17,66%

Tags: No tags

Comments are closed.