Συνεχίζει την Άνοδο η Ανεργία

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2010, ανήλθε στα 25.021 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2010 συνέχισε την ανοδική του πορεία και σημείωσε αύξηση 1,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα φτάνοντας τα 24.700 πρόσωπα.  

Αύξηση σημειώθηκε κατά 4.129 πρόσωπα ή 19,8% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2009 που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 774 ανέργων), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 564), της μεταποίησης (αύξηση 426), των κατασκευών (αύξηση 422), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (αύξηση 277), των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (αύξηση 241), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 991 ανέργων.

Tags: No tags

Comments are closed.