Ψηλές απολαβές για κατόχους Διδακτορικού

Αρκετοί νέοι την σήμερον ημέρα επενδύουν στην μάθηση με στόχο η επένδυση τους αυτή να αποδώσει καρπούς. Αυτό έχουν πράξει 2,160 συμπατριώτες μας οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και οι απολαβές τους υπολογίζονται κατά μέσο σε €55.729 ετησίως. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη στη βάση κοινού ερωτηματολογίου και μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εurostat), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Ινστιτούτο Στατιστικής της Ουνέσκο (UΙS), η οποία έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2006. Φυσικά αυτό δεν είναι εγγύηση για εξεύρεση εργασίας αν λάβουμε υπόψη ότι μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν άνεργοι τότε, αλλά και με τα σημερινά δεδομένα είναι περισσότεροι οι κάτοχοι διδακτορικού.  

Το θέμα της έρευνας ήταν η σταδιοδρομία των κατόχων διδακτορικού της οποίας το 75,6% ήταν άντρες και το 24,4% ήταν γυναίκες με μέση ηλικία τα 32 έτη και για τα δύο φύλα. Από τους 2,160 κατόχους διδακτορικού τίτλου, οι 636, σε ποσοστό 29,4%, έχουν αποκτήσει τον τίτλο τους από πανεπιστήμια στην Μεγάλης Βρετανίας, οι 496 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι 320 στην Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου οι 76, και οι υπόλοιποι από διάφορες άλλες χώρες.

Οι συμμετέχοντες δεν εργάζονταν όλοι αφού υπήρχαν 28 που ήταν άνεργοι και 104 αδρανείς. Από τους υπόλοιπους οι 1,744 εργοδοτούνταν έναντι αμοιβής και οι 284 ήταν αυτοεργοδοτούμενοι.  Από τους εργοδοτούμενους οι 772 απασχολούνταν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 408 εργοδοτούνταν στον κυβερνητικό τομέα, οι 148 σε άλλους τομείς εκπαίδευσης, οι 364 στον τομέα των επιχειρήσεων και οι 336 στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα ή ήταν αυτοαπασχολούμενοι.

Tags: No tags

Comments are closed.